Jump to content
Invision Community

Search the Community

Showing results for tags 'relax ro'.More search options

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Eden Revo Classic
  • รายการอัพเดทประจำสัปดาห์
  • ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์
  • กฎระเบียบ ข้อบังคับ ภายในเซิร์ฟเวอร์
  • ปัญหาต่างๆที่พบบ่อย
  • Guildwar Eden Revo Present
  • Quest

Calendars

 • Community Calendar

Found 1 result

 1. เปลี่ยน Hi Class ถ้าเริ่มต้นอาชีพ Novice เก็บ Job 10 ก่อน เพื่อเปลี่ยนอาชีพให้เป็นคลาส 1 สามารถคุยได้ที่ Npc กลางมอ จะพาวาปไปจุดเปลี่ยนอาชีพแต่ละอาชีพ ถ้าเป็นอาชีพคลาส 1 อยู่แล้ว สามารถคุยได้ที่ Npc กลางมอ เพื่อเป็นเป็นคลาส2 จะพาวาปไปจุดเปลี่ยนอาชีพแต่ละอาชีพ ถ้าเวล 70 สามารถคุยเปลี่ยนได้เลย ถ้าเป็นอาชีพคลาส 2 แล้ว สามารถเปลี่ยน เป็น Hi-Class ได้ที่ NPC เปลี่ยน Hi-Class เงื่อนไขพื้นฐานการเปลี่ยนอาชีพสู่ไฮคลาส • ต้องเป็นอาชีพ Class 2 เท่านั้น • Base Level 99 • Job Level 50 ใช้ Skill point ให้หมด • น้ำหนักตัวละครเป็น 0 • ถอดอุปกรณ์อุปกรณ์สวมใส่ และ Falcon/Peco Peco/รถเข็น/สัตว์เลี้ยง ออกให้หมด • ต้องไม่ใช่ Baby Class (ลูกบุญธรรม) • ค่าใช้จ่ายในการจุติกลายเป็น High Novice อยู่ที่ 1,285,000 Zeny ( จ่ายเพียรครั้งแรกที่เปลี่ยน) * ถ้าผู้เล่น มีสมุด Rebirth อยู่แล้ว จะเปลี่ยนเป็น Hi-class ครั้งแรก จะถูกลบทิ้งทั้งหมด หลังจากกดเปลี่ยน Hi-Class แล้วจะเป็น Novice High เก็บJob ถึงเวล10 ของคลาสNovice High กลับมาคุยที่ npc ตัวเดิมอีกครั้ง เพื่อเปลี่ยนเป็น High class 1 เมื่อเปลี่ยนเป็น High class 1 เก็บ Job ให้เวล 40 แล้วกลับมาคุย NPC Hi-Class เพื่อเปลี่ยนเป็นคลาส Hi-Class .................................................................................................................................................................................... สำหรับกรณีเป็นคลาส Hi-Class แล้วเก็บเวล 99 และ job 70 แล้วทำการ จุติ หรือ Rebirth จะกลับมาเป็น Novice High อีกครั้ง แล้วทำการ เก็บ job 10 แล้วทำการเปลี่ยนเป็น High class 1 เก็บ job ให้ 40 แล้วกลับไปคุย NPC Hi-Class เพื่อเป็นเป็น Hi-Class อีกครั้ง
×