Jump to content
eden-freya

Admin Eden

Administrators
 • Posts

  12
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Admin Eden

 1. First War 💰 เงินขวัญถุงก่อนเริ่ม Tournament !! (Grand Opening Support) ทุกกิลด์ที่ ลงทะเบียนและ เข้าร่วมกิจกรรม CBT + Grand Opening (Warmwar + Firstwar) รับซัพสูงสุด 7,500฿ กิลด์ใหม่ขนาด 26+ รับ 5,000฿ กิลด์เก่าจาก Valkyrie ขนาด 26+ รับ 7,500฿ กิลด์ใหม่ขนาด 20+ รับ 3,500฿ กิลด์เก่าจาก Valkyrie ขนาด 20+ รับ 5,000฿ * สมาชิกกิลด์จะต้องเลเวล 90 ขึ้นไปและทำของสำหรับเล่นกิลด์วอร์จริง * เงินรางวัล Support ในพาร์ท Grand Opening * รับรางวัลก่อนเข้าสู่ Tournament 1 💰 First War First War1 5 สิงหาคม 2565 ( 25,000B ) First War2 9 สิงหาคม 2565 ( 25,000B ) First War3 12 สิงหาคม 2565 ( 25,000B ) First War4 16 สิงหาคม 2565 ( 25,000B ) เริ่มต้นการแข่งขัน 21.00 น - 22:00น. กิลด์วอร์ได้ตั้งแต่ 21:00 - 22:00น. เปิดให้ตีหินในเวลา 21:40น. เป็นต้นไป วันที่มีแข่งกิลด์วอร์บ้านจะไม่สามารถ ออกจากกิลด์ได้ในช่วงเวลา 21:40 - 22:00น. (จำนวนสมาชิกในกิลด์ มีผลต่อการเข้าบ้านวอร์) ต้องมาเล่นหน้าบ้านก่อนเวลา 21:10 น. หากไม่มาเล่นหน้าบ้านแล้วได้บ้านในวันนั้น จะถูกหักรางวัลบ้านทั้งหมด แล้วไม่ได้ปั้มวอร์ฟรีจากทางเซิฟในรอบต่อไป จำนวนปั้มสำหรับกิจกรรม กิลด์ที่ออน 26 คนขึ้นไปรับ (Woe) White Potion = 20000 ea (Woe) Blue Potion = 10000 ea จำนวนปั้มสำหรับกิจกรรม กิลด์ที่ออน 20 คนขึ้นไปรับ (Woe) White Potion = 10000 ea (Woe) Blue Potion = 3000 ea น้ำหนัก White และ Blue 3 หน่วย Warmwar + Firstwar จะยังไม่มีกล่องบ้านให้เปิดและดันบ้านให้เข้า เมื่อจบกิจกรรม ทีมงานจะยึดบ้านคืนทั้งหมด *ทีมงานดูที่จำนวนสมาชิกกิลด์แต่กิลด์ ที่เข้าร่วมกิลดวอร์เป็นหลัก ถ้าจำนวนสมาชิกถึงตามที่กำหนดไว้ จะได้รับรางวัลปกติ (ไม่ได้ดูที่กิลด์หลักหรือกิลด์รอง กิลด์สาขา) *ทุกกิลด์ต้องเข้าร่วมเล่นวอร์อย่างเต็มที่ นอนวัดแจก 1,000/500 บาท : ต้องมาเล่นหน้าบ้านก่อนเวลา 21:10น. (จำนวน 24/20 คนขึ้นไป) รางวัลนอนวัดจะรวมยอดแจกหลังจบ Tournament1 First Guildwar จะยังไม่มีกล่องบ้านให้เปิดและดันบ้านให้เข้า เมื่อจบกิจกรรม ทีมงานจะยึดบ้านคืนทั้งหมด "แอบตี" ได้ Item ยึดคืนทุกกรณีโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพราะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยทั่วกันทุกช่องทาง ทุกโพสน์ของการประกาศวอร์ บ้านขนาดใหญ่ (32 คน) กิลด์ที่จะยึดได้จะต้องมีจำนวนสมาชิก 24 คนขึ้นไป หากน้อยกว่านี้แล้วได้บ้านจะไม่ได้รับเงินรางวัล บ้านขนาดเล็ก (25 คน) กิลด์ที่จะยึดได้จะต้องมีจำนวนสมาชิก 20 คนขึ้นไป หากน้อยกว่านี้แล้วได้บ้านจะไม่ได้รับเงินรางวัล 1 กิลด์ สามารถยึดบ้านได้มากกว่า 1 หลัง แต่จะได้รับรางวัลเพียง 1 หลัง(หลังที่มีเงินรางวัลมากที่สุด) ช่วงกิลด์วอร์ หากกิลด์ขนาดใหญ่ ( 25 คนขึ้นไป ) หากทำการลดจำนวนคนเพื่อไปตีบ้านเล็ก จะไม่ได้รับเงินรางวัล กรณียึดบ้านได้ First War1 5 สิงหาคม 2565 ( 25,000B ) Castle War MAP Reward คะแนน รายละเอียดบ้าน Eeyorbriggar gefg_cas02 3,000 B - 32 Mersetzdeitz gefg_cas05 4,000 B - 32 Bright Arbor payg_cas01 6,000 B - 32 Sacred Altar payg_cas04 10,000 B - 32 Swanhild prtg_cas02 2,000 B - บ้านวิ่ง Yesnelph[Zone32] gefg_cas03 - - 32 First War2 9 สิงหาคม 2565 ( 25,000B ) Castle War MAP Reward คะแนน รายละเอียดบ้าน Repherion gefg_cas01 3,000 B - 32 Mersetzdeitz gefg_cas05 10,000 B - 32 Sacred Altar payg_cas04 6,000 B - 32 Bamboo Grove Hill payg_cas05 4,000 B - 32 Swanhild prtg_cas02 2,000 B - บ้านวิ่ง Yesnelph[Zone32] gefg_cas03 - - 32 First War3 12 สิงหาคม 2565 ( 25,000B ) Castle War MAP Reward คะแนน รายละเอียดบ้าน Hohenschwangau aldeg_cas02 3,000 B - 32 Eeyorbriggar gefg_cas02 6,000 B - 32 Sacred Altar payg_cas04 10,000 B - 32 Kriemhild prtg_cas01 4,000 B - 32 Swanhild prtg_cas02 2,000 B - บ้านวิ่ง Yesnelph[Zone32] gefg_cas03 - - 32 First War4 16 สิงหาคม 2565 ( 25,000B ) กฎเพิ่มเติม **** กรณีกิลด์ C หากเข้าไปช่วยกิลด์ A หรือ พันธมิตร/พันใจของ A หากตีหินแล้วได้บ้าน และปล่อยให้เฉพาะ กิลด์ A และ พันธมิตร A เข้าบ้าน แล้วกันเฉพาะกิลด์ B (B=ตรงข้ามA) หรือจงใจตีแค่ฝั่งใดฝั่งหนึาง จะถือว่าเอื้อประโยชน์ให้กิลด์ A เป็นการกระทำผิดกฎต้องได้รับบทลงโทษ หักเงินบ้าน / หักเงินนอนวัด / หักเงิน Support / หักเงินมิตติ้ง หรือใดๆตามทีมงานเห็นสมควร ***** เงินรางวัลวอร์จะโอนในวันถัดไปจะ Hold ไว้เผื่อมีกรณีร้องเรียน/ตรวจสอบ ***ห้ามตีสลับหินทุกกรณี การตัดสินของทีมงานถือเป็นอันสินสุดทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการตีหินให้กิลหลักหรือกิลรอง หรือกิลพันใจ หรือกิลด์ที่ทีมงานพิจารณาแล้วว่าเอื้อผลประโยชน์ให้แก่กัน ห้ามปิดรูปกิลด์ทุกกรณี ห้ามเปลี่ยนรูปกิลด์เป็นรูปของกิลด์อื่นที่เข้าร่วมเล่นอยู่ในโปรเจคนี้ ห้ามใช้รูปกิลเหมือนกัน กรณีมีกิลหลัก กิลรอง กิลสาขา ต้องมีรูปแตกต่างกันชัดเจน ตัวอย่าง กิลด์หลัก1 กิลด์รอง2 หากกิลด์หลัก 1 เป็นเจ้าของบ้านอยู่แล้ว กำลังเสียเปรียบ แล้วปล่อยให้กิลด์รอง2 เข้ามาตีบ้านแทนถือว่าผิด หรือตีสล้บไปมา จนจบวอร์ แล้วได้บ้านใครบ้านหนึ่ง ถือว่าผิด กิลด์พันธใจ กิลด์A และกิลด์B หรือกิลด์ที่ทีมงานพิจารณาแล้วว่าเอื้อผลประโยชน์ให้แก่กัน กิลด์ AหรือB เป็นเจ้าของบ้านแล้วย้ายไปเล่นบ้านอื่น ให้กิลด์ AหรือB เข้ามาตีบ้าน โดยกิลด์ใดกิลหนึ่ง ไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนั้นแล้ว สามารถทำได้ ถือว่าไม่ผิด หากกิลด์ 1 กลับมากันบ้านเดิม ในขณะที่กิลด์B อยู่บ้านแล้วปล่อยให้กิลด์ Aเข้าไปตีบ้าน โดยไม่มีกิลอื่นเข้ามาตีเลย จะถือว่าสลับบ้าน ผิด หรือหากกิลด์ A ปล่อยจงใจให้ กิลด์ B เข้าไปตีหินโดยไม่มีกิลอื่นอยู่ก่อน แล้วได้บ้านถือว่าผิด หากกิลด์ A เป็นเจ้าของบ้าน แล้วกันไม่อยู่แล้ว เป็นบ้านไหล มีกิลอื่นหลุดเข้าไปตีในห้องหินอยู่ก่อนแล้ว มีตัวหลุดกิลด์ B เข้าไปรุมตีหินด้วยแล้วได้บ้าน ถือว่าผิด หากกิลด์ A เป็นเจ้าของบ้าน แล้วกันไม่อยู่แล้ว เป็นบ้านไหล มีกิลอื่นหลุดเข้าไปตีในห้องหินอยู่ก่อนแล้ว แต่ปล่อยให้กิลด์ B ที่มีจำนวนเยอะกว่าอย่างชัดเจนเข้าไปรุมตีหินแย่งกิลด์อื่น แล้วได้บ้าน ถือว่าผิด **** หมายความว่าไม่ว่ากิลด์พันธมิตรทางใจจะตีสลับหินด้วยวิธีใด ถ้าพันธมิตรทางใจ หินขึ้นชื่อต่อกันจะถือว่าผิดทุกกรณี **** เหตุการณ์ทั้งหมด จบวอร์แล้ว จะทำการหักเงินรางวัลทุกกิลด์ที่กระทำผิดในวันนั้นๆ หากเกิดเหตุการณ์นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ทีมงานตัดสินจากหลักฐานที่มีผู้เล่นแจ้งมาด้วยสายตาและดุลพินิจของทีมงานเป็นหลัก ***** จำนวนบ้านและจำนวนเงินรางวัลปรับเปลี่ยนได้ตามจำนวนกิลด์ที่เล่น เปิดบ้าน 70% ของกิลด์ที่ร่วมแข่งขัน
 2. Warm War 💰 เงินขวัญถุงก่อนเริ่ม Tournament !! (Grand Opening Support) ทุกกิลด์ที่ ลงทะเบียนและ เข้าร่วมกิจกรรม CBT + Grand Opening (Warmwar + Firstwar) รับซัพสูงสุด 7,500฿ กิลด์ใหม่ขนาด 26+ รับ 5,000฿ กิลด์เก่าจาก Valkyrie ขนาด 26+ รับ 7,500฿ กิลด์ใหม่ขนาด 20+ รับ 3,500฿ กิลด์เก่าจาก Valkyrie ขนาด 20+ รับ 5,000฿ * สมาชิกกิลด์จะต้องเลเวล 90 ขึ้นไปและทำของสำหรับเล่นกิลด์วอร์จริง * เงินรางวัล Support ในพาร์ท Grand Opening * รับรางวัลก่อนเข้าสู่ Tournament 1 💰 Warm War Warm War1 29 กรกฎาคม 2565 ( 50,000B ) Warm War2 2 สิงหาคม 2565 ( 50,000B ) เริ่มต้นการแข่งขัน 21.00 น - 22:00น. กิลด์วอร์ได้ตั้งแต่ 21:00 - 22:00น. เปิดให้ตีหินในเวลา 21:40น. เป็นต้นไป วันที่มีแข่งกิลด์วอร์บ้านจะไม่สามารถ ออกจากกิลด์ได้ในช่วงเวลา 21:40 - 22:00น. (จำนวนสมาชิกในกิลด์ มีผลต่อการเข้าบ้านวอร์) ต้องมาเล่นหน้าบ้านก่อนเวลา 21:10 น. หากไม่มาเล่นหน้าบ้านแล้วได้บ้านในวันนั้น จะถูกหักรางวัลบ้านทั้งหมด แล้วไม่ได้ปั้มวอร์ฟรีจากทางเซิฟในรอบต่อไป จำนวนปั้มสำหรับกิจกรรม กิลด์ที่ออน 26 คนขึ้นไปรับ (Woe) White Potion = 20000 ea (Woe) Blue Potion = 10000 ea จำนวนปั้มสำหรับกิจกรรม กิลด์ที่ออน 20 คนขึ้นไปรับ (Woe) White Potion = 10000 ea (Woe) Blue Potion = 3000 ea น้ำหนัก White และ Blue 3 หน่วย Warmwar + Firstwar จะยังไม่มีกล่องบ้านให้เปิดและดันบ้านให้เข้า เมื่อจบกิจกรรม ทีมงานจะยึดบ้านคืนทั้งหมด *ทีมงานดูที่จำนวนสมาชิกกิลด์แต่กิลด์ ที่เข้าร่วมกิลดวอร์เป็นหลัก ถ้าจำนวนสมาชิกถึงตามที่กำหนดไว้ จะได้รับรางวัลปกติ (ไม่ได้ดูที่กิลด์หลักหรือกิลด์รอง กิลด์สาขา) *ทุกกิลด์ต้องเข้าร่วมเล่นวอร์อย่างเต็มที่ นอนวัดแจก 1,000/500 บาท : ต้องมาเล่นหน้าบ้านก่อนเวลา 21:10น. (จำนวน 24/20 คนขึ้นไป) รางวัลนอนวัดจะรวมยอดแจกหลังจบ Tournament1 First Guildwar จะยังไม่มีกล่องบ้านให้เปิดและดันบ้านให้เข้า เมื่อจบกิจกรรม ทีมงานจะยึดบ้านคืนทั้งหมด บ้านขนาดใหญ่ (32 คน) กิลด์ที่จะยึดได้จะต้องมีจำนวนสมาชิก 24 คนขึ้นไป หากน้อยกว่านี้แล้วได้บ้านจะไม่ได้รับเงินรางวัล บ้านขนาดเล็ก (25 คน) กิลด์ที่จะยึดได้จะต้องมีจำนวนสมาชิก 20 คนขึ้นไป หากน้อยกว่านี้แล้วได้บ้านจะไม่ได้รับเงินรางวัล 1 กิลด์ สามารถยึดบ้านได้มากกว่า 1 หลัง แต่จะได้รับรางวัลเพียง 1 หลัง(หลังที่มีเงินรางวัลมากที่สุด) ช่วงกิลด์วอร์ หากกิลด์ขนาดใหญ่ ( 25 คนขึ้นไป ) หากทำการลดจำนวนคนเพื่อไปตีบ้านเล็ก จะไม่ได้รับเงินรางวัล กรณียึดบ้านได้ Warm War1 29 กรกฎาคม 2565 ( 50,000B ) Castle War MAP Reward คะแนน รายละเอียดบ้าน Nuernberg aldeg_cas03 5,000 B - 32 Eeyorbriggar gefg_cas02 5,000 B - 32 Bergel gefg_cas04 5,000 B - 32 Mersetzdeitz gefg_cas05 6,000 B - 32 Bright Arbor payg_cas01 7,000 B - 32 Sacred Altar payg_cas04 12,000 B - 32 Swanhild prtg_cas02 5,000 B - บ้านวิ่ง Skoegul prtg_cas04 5,000 B - 25 Yesnelph[Zone32] gefg_cas03 - - 32 Warm War1 2 สิงหาคม 2565 ( 50,000B ) Castle War MAP Reward คะแนน รายละเอียดบ้าน Nuernberg aldeg_cas03 5,000 B - 32 Eeyorbriggar gefg_cas02 5,000 B - 32 Bergel gefg_cas04 5,000 B - 32 Mersetzdeitz gefg_cas05 7,000 B - 32 Bright Arbor payg_cas01 8,000 B - 32 Sacred Altar payg_cas04 10,000 B - 32 Swanhild prtg_cas02 5,000 B - บ้านวิ่ง Skoegul prtg_cas04 5,000 B - 25 Yesnelph[Zone32] gefg_cas03 - - 32 กฎ Eden FairPlay กฎการแข่งขัน Eden Fair Play เพื่อให้การเล่นกิลด์วอร์ของโปรเจค Freya นั้นมีความสนุกมากยิ่งขึ้น แต่ละกิลด์ใช้ฝีมือในการเล่น การชิงชัยกันอย่างแท้จริง จึงขอออกกติกาในการเล่นเพิ่มเติม มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ ประกาศฉบับนี้เป็นต้นไป ในช่วงเวลากิลด์วอร์ ห้ามปิดรูปกิลด์ทุกกรณี ห้ามเปลี่ยนรูปกิลด์เป็นรูปของกิลด์อื่นที่เข้าร่วมเล่นอยู่ในโปรเจคนี้ ห้ามใช้รูปกิลเหมือนกัน กรณีมีกิลหลัก กิลรอง กิลสาขา ต้องมีรูปแตกต่างกันชัดเจน ห้ามตีสลับหิน ไม่ว่าจะเป็นการตีหินให้กิลหลักหรือกิลรอง หรือกิลพันใจ หรือกิลด์ที่ทีมงานพิจารณาแล้วว่าเอื้อผลประโยชน์ให้แก่กัน ตัวอย่าง +กิลด์หลัก1 กิลด์รอง2 หากกิลด์หลัก 1 เป็นเจ้าของบ้านอยู่แล้ว กำลังเสียเปรียบ แล้วปล่อยให้กิลด์รอง2 เข้ามาตีบ้านแทนถือว่าผิด หรือตีสล้บไปมา จนจบวอร์ แล้วได้บ้านใครบ้านหนึ่ง ถือว่าผิด +กิลด์พันธใจ กิลด์A และกิลด์B หรือกิลด์ที่ทีมงานพิจารณาแล้วว่าเอื้อผลประโยชน์ให้แก่กัน - กิลด์ AหรือB เป็นเจ้าของบ้านแล้วย้ายไปเล่นบ้านอื่น ให้กิลด์ AหรือB เข้ามาตีบ้าน โดยกิลด์ใดกิลหนึ่ง ไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนั้นแล้ว ไม่สามารถทำได้ ถือว่าผิด - หากกิลด์ 1 กลับมากันบ้านเดิม ในขณะที่กิลด์B อยู่บ้านแล้วปล่อยให้กิลด์ Aเข้าไปตีบ้าน โดยไม่มีกิลอื่นเข้ามาตีเลย จะถือว่าสลับบ้าน ผิด หรือหากกิลด์ A ปล่อยจงใจให้ กิลด์ B เข้าไปตีหินโดยไม่มีกิลอื่นอยู่ก่อน แล้วได้บ้านถือว่าผิด - หากกิลด์ A เป็นเจ้าของบ้าน แล้วกันไม่อยู่แล้ว เป็นบ้านไหล มีกิลอื่นหลุดเข้าไปตีในห้องหินอยู่ก่อนแล้ว มีตัวหลุดกิลด์ B เข้าไปรุมตีหินด้วยแล้วได้บ้าน ถือว่าผิด - หากกิลด์ A เป็นเจ้าของบ้าน แล้วกันไม่อยู่แล้ว เป็นบ้านไหล มีกิลอื่นหลุดเข้าไปตีในห้องหินอยู่ก่อนแล้ว แต่ปล่อยให้กิลด์ B ที่มีจำนวนเยอะกว่าอย่างชัดเจนเข้าไปรุมตีหินแย่งกิลด์อื่น แล้วได้บ้าน ถือว่าผิด - หมายความว่าไม่ว่ากิลด์พันธมิตรทางใจจะตีสลับหินด้วยวิธีใด ถ้าพันธมิตรทางใจ หินขึ้นชื่อต่อกันจะถือว่าผิดทุกกรณี - เหตุการณ์ทั้งหมด จบวอร์แล้ว จะทำการหักเงินรางวัลทุกกิลด์ที่กระทำผิดในวันนั้นๆ หากเกิดเหตุการณ์นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ทีมงานตัดสินจากหลักฐานที่มีผู้เล่นแจ้งมาด้วยสายตาและดุลพินิจของทีมงานเป็นหลัก การตัดสินของทีมงานถือเป็นอันสินสุดทุกกรณี
 3. ใครอยากเป็นเศรษฐี ฉันหน่ะสิ ฉันหน่ะสิ! 💰💸Eden Lotto เวลปั๊ปรับโชค ผู้โชคดีได้รับเงินสด 100,000บาท อาจเป็นคุณ 💸💰 ⏲️ระยะเวลา 18 กรกฎาคม 21:00น. - 1 สิงหาคม 15:00น. เงื่อนไขการรับซื้อ 🔹 เป็นนักผจญภัยในโปรเจ็ค Eden Freya ที่รักในการเสี่ยงโชค 🔹 เมื่อ LV.90 ท่านจะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลจากผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันที่ 1 ส.ค. 2565 แบ่งรางวัลดังนี้ 🔹 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ของรางวัลที่ 1 ผู้ที่ทายถูกจะได้รับเงิน 100,000บาท (1 รางวัล) 🔹 รางวัลเลขหน้า 3 ตัว ผู้ที่ทายถูกจะได้รับเงิน 3,000บาท (2 รางวัล) 🔹 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ผู้ที่ทายถูกจะได้รับเงิน 3,000บาท (2 รางวัล) 🔹 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว ผู้ที่ทายถูกจะได้รับ 2000CC (10 รางวัล) * คุยกับ NPC พิเศษ เมือง Morocc (164.115) ที่ทีมงานกำหนดไว้ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน * เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน Npc จะมอบเลขนำโชคให้ท่าน ไม่มีเลขซ้ำกัน ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ * เวลก่อน รวยก่อน แถมสิทธิ์ในการลุ้นเป็นเศรษฐีเงินแสน ผู้โชคดีคนนั้นอาจเป็นคุณ ผู้เล่นต้องกรอกข้อมูล ลิงก์ Facebook ของตัวเอง ตัวอย่าง https://www.facebook.com/edenfeel.. ชื่อเฟสของตัวเอง(เฟสจริงเท่านั้นถ้าทีมงานตรวจสอบพบว่าเป็นเฟสอวตาลท่านจะถูกตัดสิทธิ์ ชื่อจริง นามสกุล ( ตรงกับบัญชีธนาคาร ที่จะใช้รับเงินรางวัล ) ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้อง แล้วกดยืนยันการส่ง แคปรูปที่ Npc ยืนยันตัวเลข แล้ว Comment พร้อมแคปชั่นเด็ดๆ ลงใต้โพสต์นี้เพื่อยืนยันสิทธิ์ https://www.facebook.com/racyberclassic/photos/a.101715624983947/565825585239613/ 1 ตัวละคร มีสิทธิส่งได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น โอกาสในออกเลขท้าย 3 ตัว เท่ากับ 1 ใน 1,000 ระบบ Random จำกัด 1,000 ตัวเลข เท่านั้น สวดมนต์ภาวนา เข้าวัด ทำบุญ หรืออะไรก็ได้ที่ทำแล้วสบายใจแล้วรอตรวจผลรางวัลในวันที่ 1 ส.ค. 65 * หลังจากตรวจสอบและยืนยันตัวตนผู้โชคดี ทีมงานจะโอนเข้าบัญชีที่แจ้งไว้ * หากมีเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับการยืนยันตัวตน จะแจ้งให้ทราบ ตัวอย่าง ผู้ที่รับรางวัล 100,000 บาท คือผู้ที่เลือกเลข 417 ผู้ที่รับรางวัล 3,000 บาท คือผู้ที่เลือกเลข 287, 242, 002, 542 ผู้ที่รับรางวัล 2,000cc คือผู้ที่เลือกเลข 061, 161, 261, 361, 461, 561, 661, 761, 861, 961 * เนื่องจากเป็นการจัดกิจกรรมงวดแรก ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเพิ่มเติม โดยจะแจ้งทราบทั่วกันทางกลุ่มซื้อขาย / FB Page ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 รายชื่อตัวละครที่ถูกรางวัล 💰 Dex`เท่าไรถึงจะถูกใจเธe Facebook : Panupat Jantepa รับรางวัลมูลค่า 3,000 บาท 💰-TaKrai- Facebook : บอย นะจ๊ะ รับรางวัลมูลค่า 2,000cc 💰 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Facebook : B-bee Worawan รับรางวัลมูลค่า 2,000cc ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2565 💰 เลข 594 ,ชื่อตัวละคร : ไลก้าแห่งสายลม ,Facebook :Wuttisak Phunsombun ,รับรางวัลมูลค่า 100,000 บาท ✅ รับรางวัลเรียบร้อย 💰 เลข 893 ,ชื่อตัวละคร : ByPooMz ,Facebook : ByPoomz Kaewborisut ,รับรางวัลมูลค่า 3,000 บาท ✅ รับรางวัลเรียบร้อย 💰 เลข 266 ,ชื่อตัวละคร : 1212312121 ,Facebook : ฉัฐ วัสส์ ,รับรางวัลมูลค่า 3,000 บาท ✅ รับรางวัลเรียบร้อย 💰 เลข 447 ,ชื่อตัวละคร : โปกแมวเหมียว,Facebook : Aum Berryz ,รับรางวัลมูลค่า 3,000 บาท 💰 เลข 282 ,ชื่อตัวละคร : Moscow ,Facebook : Wachirawit Rukdontree ,รับรางวัลมูลค่า 3,000 บาท ✅ รับรางวัลเรียบร้อย 💰 เลข 14 ,ชื่อตัวละคร : ดรอป100% ,Facebook : KaoZz Si ,รับรางวัลมูลค่า 2,000cc 💰 เลข 114 ,ชื่อตัวละคร : _เมลร่า_ ,Facebook : พงศภัค ผมอินหอม ,รับรางวัลมูลค่า 2,000cc ✅ รับรางวัลเรียบร้อย 💰 เลข 214 ,ชื่อตัวละคร : Stealth ,Facebook : Purituch Sunvisand ,รับรางวัลมูลค่า 2,000cc ✅ รับรางวัลเรียบร้อย 💰 เลข 314 ,ชื่อตัวละคร : <=0{ดารารัศมี}0=> ,Facebook : Witthawat Boontaeng ,รับรางวัลมูลค่า 2,000cc ✅ รับรางวัลเรียบร้อย 💰 เลข 414 ,ชื่อตัวละคร : ขุนแผน` ,Facebook : Thirawit Chumphuthip ,รับรางวัลมูลค่า 2,000cc ✅ รับรางวัลเรียบร้อย 💰 เลข 514 ,ชื่อตัวละคร : Mildmii ,Facebook : พิศวัสน์ชานน วีรวงศ์ ,รับรางวัลมูลค่า 2,000cc 💰 เลข 614 ,ชื่อตัวละคร : Nontachai`Lovemusic ,Facebook : น้องบอย บาซูก้า ,รับรางวัลมูลค่า 2,000cc ✅ รับรางวัลเรียบร้อย 💰 เลข 714 ,ชื่อตัวละคร : -ws:พุทธlจ้ๅ- ,Facebook : Matee Kitaroon ,รับรางวัลมูลค่า 2,000cc 💰 เลข 814 ,ชื่อตัวละคร : ฮันต้องมาแล้ว ,Facebook : เสมอต้น เสมอปลาย ,รับรางวัลมูลค่า 2,000cc 💰 เลข 914 ,ชื่อตัวละคร : จ้างวานฆ่า ,Facebook : เสธ แดง ,รับรางวัลมูลค่า 2,000cc
 4. ::📣 พากย์วอร์ประจำเซิร์พ Eden Freya เรท 1,000-1,500 ต่อวอร์ วอร์หลัก 2 วัน กิจกรรมพิเศษ 1 วัน / สัปดาห์ วอร์ 1-1 นอกรอบ 1,000 / ครั้ง (จำนวนครั้งขึ้นอยู่จำนวนกิลด์ที่นัดแข่ง) การันตี 15+ คลิปต่อเดือน คุณสมบัติเบื้องต้น พากย์มันส์ เป็นกลาง อินเนอร์ได้ รู้กฎกติกาการวอร์ 5.0 เป็นอย่างดี มีแววไปต่อได้ ไม่เป็นน้ำเต็มแก้ว มีทัศนคติที่ดีต่อทีมงานและเซิร์พเวอร์ มีความรับผิดชอบ เตรียมตัวเรื่องรายละเอียดแต่ละกิจกรรม แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 5. 🔥⚔️Eden Freya Ro-Classic 5.0⚔️🔥 6,500,000+฿ 🏆⚔️Ro Classic 5.0 Freya Project By Eden⚔️🏆 ยินดีต้อนรับสู่สมรภูมิรบอันดุเดือด ศึกแห่งศักดิ์ศรี ชิงความเป็นใหญ่กับ Project Eden Freya Episode 5.0 Class 2-2 🔶 รูปแบบการแข่งขันการเก็บคะแนนประจำ Tournament จะทำการคัดเลือก 4 ทีมสุดท้ายของแต่ละ Tier โดยคัดจากกิลที่ได้อันดับที่ 1 - 4 ของการแข่งขัน เพื่อเข้ารอบชิงค้นหาผู้ชนะประจำ Tournament 🔹Tier 1 สมาชิกกิลด์ 32 คน 🔹Tier 2 สมาชิกกิลด์ 25 คน 🔶 รอบชิงชนะเลิศประจำ Tournament จัดการแข่งขันในรูปแบบ GuildWar บ้าน 1 VS 1 โดย ⚔️อันดับ 1 vs อันดับ 4 ⚔️อันดับ 2 vs อันดับ 3 🏆ทีมที่ชนะจะชิงอันดับที่ 1 ,ทีมที่แพ้จะชิงอันดับที่ 3 🔶 สานต่อความมันส์จากโปรเจ็ค Valkyrie ในคอนเซป ของวอร์ไม่เวอร์! กิลด์วอร์เดือด ระบบสมดุล วอร์มันส์ ทำของต้องได้ใช้ ❗️ โดยพัฒนา ปรับปรุง ให้ดีและสมดุลขึ้น และมาพร้อมกับเงินรางวัลที่มากถึง 6,500,000+฿ 🔶 โดยการบริหารงานของทีมงานคุณภาพ EdenTeam / RacyberClassic (แมวเดิม แมวเดียว) ที่เน้นความเท่าเทียม โปร่งใส ไม่มีเส้น ตรวจสอบได้ ท้าชนทุกดราม่าที่มือเลวปั่นในทุกรูปแบบ 🔶 เตรียมกิลด์ ฟอร์มทีม พกศักดิ์ศรี และฝีมือ มาระเบิดความมันส์แบบเดือดๆ แจกหนักกันแบบจุกๆได้ที่ Eden Freya 5.0 ::📣 Guildwar System & Community :: ::ตารางแจกรางวัล Guildwar ในแต่ละเดือน :: Guild War : 20 หลัง Guild War Time : ศุกร์ อาทิตย์ (20:30-22.00 หินออกเวลา 21:40น.) กิจกรรมพิเศษสลับวันGuild Max Member : 30Party Max Member : 12 คนShare Party : 10 เลเวล ระบบพันธมิตร : ห้ามจับพันธมิตรClass Guildwar : Class : 2-2กฎการออนดิสคอต : https://bit.ly/3OkIDaj สามารถดูรายละเอียดกิจกรรม และเงินรางวัลต่างๆได้จากตารางกิจกรรม วันที่ รายการ กิจกรรม เงินรางวัลรวม รายละเอียดกิจกรรม 8 ก.ค. 65 12vs12 CloseBeta 15,000฿ https://bit.ly/3ubT8ED 9 , 11 ก.ค. 65 Zone CBT 28vs28 30,000฿ https://bit.ly/3ubT8ED 10 ก.ค. 65 CBT Test War เปิดบ้าน 8 หลัง 25,000฿ 50,000฿ https://bit.ly/3ubT8ED 12 ก.ค. 65 CBT War Of Emperuim เปิดบ้าน 10 หลัง 60,000฿ 50,000฿ https://bit.ly/3ubT8ED Grand Opening Freya War 5.0 Tournament 1 Tournament 2 Tournament 3 Tournament 4 Zone 12 vs 12 Zone 30 vs 30 1-1 Tournament 2-2 Tournament 1 ครั้ง/week/Guild ดวล 1-1 /2-2 กิลด์นอกรอบ แจกรางวัล Meeting Guild + รางวัลจิตพิสัย รางวัลนอนวัด *ทีมงานสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมและวันเวลาได้ตามความเหมาะสม* *เงินรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนกิลด์ที่ลง ซึ่งยอดแจกข้างต้นอ้างอิงจากจำนวนกิลด์ที่ลงใน Project Valkyrie* *มีปั้มวอร์แจก โปรดติดตามอัพเดทในแต่ละกิจกรรม* สรุปยอดรางวัลเงินสด Project Valkyrie E.P. 5.0 👉 ชี้แจงกรณี มีผู้ดิสเครดิต GM Eden ประเด็นไม่แจกเงินรางวัลมิตติ้ง 10,000 บาท ทั้งหมด 2 กิลด์ *** Roadmap Project Freya ใช้ข้อมูลบันทึกการแจกอ้างอิงจาก Project Valkyrie โดยมีการประมวลผล วางแผนกิจกรรมและ ตั้งเป้าเพิ่มเงินรางวัลในส่วนต่างๆอย่างสมเหตุสมผล #เพราะ Roadmap ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลข
 6. Eden Freya Promotion สามารถ Donate ได้ตั้งแต่วันที่ 1-13 กรกฎาคม 65 เวลา 23.59น. รับ Cashpoint เพิ่ม 10% เฉพาะช่วง CBT สามารถกดบริจาคได้ที่นี่ https://eden-freya.com/refill เมือเปิดเซิฟเวอร์จริงวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 จะได้รับ Cash Point พร้อมกับ Promotion Donate CBT โปรโมชั่น Donate CBT หาก บริจาคครบ 10,000 B จะได้รับ Item ทุกโปรทั้งหมดไปเลย ยอดการเติม Promotion CBT จะได้รับ Cashpoint 10% + โบนัสพิเศษตามระดับ Lv.Member รายละเอียด Lv.Member >>> https://bit.ly/3AMLy7M ตัวอย่าง เติม 50,000บาท ช่วง CBT จะได้รับ= 500,000 Cashpoint + 50,000 Cashpoint (10% CBT) + 15,000 Cashpoint (3% Lv.Member 3) พร้อม Item Promotion หมายเหตุ * Cash Promotion ทั้งหมด เข้าตอน OpenBeta หมายเหตุ* 1. ของสวมใส่ในกิจกรรมนี้จะสามารถดีล และแลกเปลี่ยนได้ ยกเว้น Promotion Pack Racyber(NT) 2. ของสวมใส่ในกิจกรรมนี้จะไม่มีเข้ามาขายอีกต่อไป (เติมผ่านหน้าเว็ปไซต์เท่านั้น) 1. บริจาคครบ 500B รับ กล่อง Promotion Pack Racyber (NT) 1 Ea*** รับได้ไอดีละ 1 ครั้ง *** ไอเทมภายในกล่อง - (NT) Red Siege Potion 50 Ea / (NT) Blue Siege Blue 20 Ea - (NT) Stew Of Immorality (VIT +10) 3 Ea - (NT) Cooked Nine Tails(LUK +10) 3 Ea - (NT) Hwergelmir's Tonic(DEX +10) 3 Ea - (NT) Dragon Breath Cocktail(INT +10) 3 ea - (NT) Steamed Scorpion(AGI +10) 3 Ea - (NT) Steamed Tongue(STR +10) 3 Ea *(NT) ไม่สามารถเทรดแลกเปลี่ยนหรือตั้งขายได้ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2. บริจาคครบ 5,000B รับ Filir's Pinions 1 Ea *** รับได้ไม่จำกัดครั้ง *** ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3. บริจาคครบ 10,000B รับ Costume Flame Muffler 1 Ea *** รับได้ไม่จำกัดครั้ง *** ออฟชั่น Exp +12%, DropItem +12% ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 7. สิทธิพิเศษสำหรับกิลด์ที่ลงทะเบียนกับ Eden-Freya Project ================================================================================================= 📣1. กิลด์ที่ลงทะเบียนและร่วมวอร์ CBT จะได้รับ - Emperium 2 Ea ( ไอเทมจะเข้า ID ที่ลงทะเบียนไว้ ในวัน Open ) - 2,000cc ( ติดต่อ Livechat รับวันที่ 15 ก.ค. เวลา 20:00น.) - 💰 เงินสด 2,000 บาท ( ติดต่อรับหลัง WarmWar ) ให้ทุกกิลด์ที่ ลงทะเบียน และร่วมกิจกรรม CBT วอร์ตีปราสาทในวันที่ 10 และ 12 กรกฎาคม (ต้องเข้าร่วมทั้ง 2 วัน) เล่นหน้าบ้าน 25+ คน ขึ้นไป ก่อนเวลา 21:00น. อย่างสมศักดิ์ศรี ไม่ละเมิดกฎของเซิร์พเวอร์ทั้งทางตรงและทางอ้อม กรณีมีกิลด์สาขา กิลด์หลักกิลด์รอง จะรับได้รางวัลเดียวเท่านั้น - 💰 เงินขวัญถุงก่อนเริ่ม Tournament !! ทุกกิลด์ที่ ลงทะเบียนและ เข้าร่วมกิจกรรม CBT + Grand Opening (Warmwar + Fristwar) รับซัพสูงสุด 7,500฿ กิลด์ใหม่ขนาด 28+ รับ 5,000฿ กิลด์เก่าจาก Valkyrie ขนาด 30+ รับ 7,500฿ กิลด์ใหม่ขนาด 20+ รับ 3,500฿ กิลด์เก่าจาก Valkyrie ขนาด 20+ รับ 5,000฿ * เงินรางวัล Support ในพาร์ท Grand Opening * รับรางวัลก่อนเข้าสู่ Tournament 1 ================================================================================================= 📣 2. กิลด์ที่ลงทะเบียนและร่วมวอร์จริงกับ Eden-Freya จะได้รับ Support ดังนี้ 2.1. เงินรางวัลจิตพิสัยแจกหลังจบ Tournament สูงสุด 20,000฿ 36,000฿ - กิลด์ที่ร่วมวอร์จนจบ Tournament 1 รับเงินสนับสนุน 10,000 บาท (กิลด์เก่า Valkyrie อย่างน้อย 2SS + 2,000บาท : ตรวจสอบสิทธิ์กับทาง Livechat ) - กิลด์ที่ร่วมวอร์จนจบ Tournament 2 รับเงินสนับสนุน 10,000 บาท (กิลด์เก่า Valkyrie อย่างน้อย 2SS + 2,000บาท : ตรวจสอบสิทธิ์กับทาง Livechat ) - กิลด์ที่ร่วมวอร์จนจบ Tournament 3 รับเงินสนับสนุน 10,000 บาท (กิลด์เก่า Valkyrie อย่างน้อย 2SS + 2,000บาท : ตรวจสอบสิทธิ์กับทาง Livechat ) เงื่อนไข : เป็นรางวัลซัพพอตเพิ่มพิเศษสำหรับทุกกิลด์ที่คนมาวอร์ 20 คน+ เล่นหน้าบ้านก่อน 21:00น. อย่างสมศักดิ์ศรี เคารพกติกา ไม่ผิดกฎเซิร์พเวอร์ แต่ละ Tournament ขาดวอร์ได้ 1 ครั้ง โดยต้องแจ้งทีมงานให้รับรู้ล่วงหน้า ต้องร่วมกิจกรรม Warmwar + Firstwar ต้องเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆที่ทางเซิร์พเวอร์จัดขึ้น เช่น Zone , 1-1 Tournament .,ETC สมาชิกกิลด์ / นามกิลด์ ต้องไม่กระทำการใดที่ส่งผลทางลบหรือเข้าข่ายดิสเครดิตเซิร์พเวอร์ 2.2. เงินสนับสนุน Meeting - กิลด์ใหม่ขนาด 20คน+ = 10,000 บาท - กิลด์เก่า Valkyrie อย่างน้อย 2SS = 13,000 บาท : ตรวจสอบสิทธิ์กับทาง Livechat - กิลด์ใหม่ขนาด 26คน+ = 15,000 บาท - กิลด์เก่า Valkyrie อย่างน้อย 2SS = 20,000 บาท : ตรวจสอบสิทธิ์กับทาง Livechat การติดต่อรับรางวัล กิลด์ที่จะขอรับรางวัลสนับสนุน Meeting Guild จะต้องทำการแจ้งวัน เวลา และสถานที่การจัดกิจกรรมให้ทีมงานผ่านทางไลแชทหน้าเว็บไซด์หลังทำการจัด Meeting Guild ไปแล้ว พร้อมหลักฐานเอกสารบิลที่พัก และ ถ่ายภาพบรรยากาศส่งให้ทีมงานเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลสนับสนุน Meeting Guild เงื่อนไข ห้ามขาดวอร์หลัก ! ต้องร่วมกิจกรรม Warmwar + Firstwar เงินมิตติ้งเบิกได้หลังจบ Tournament 2 = 50% / หลังจบ Tourneament 3 = 50% กิลที่จะมาขอเบิกจะต้องมีการเข้ามาร่วมเล่นทุกกิจกรรมวอร์ของทางเซิฟเวอร์ อย่างเต็มที่สมศักดิ์ศรี โดยทีมงานจะเป็นผู้พิจรณาตามความเหมาะสม 2.3. รางวัลนอนวัด กิลด์ที่มาวอร์ 28คน+ แล้วไม่ได้บ้าน รับ 1,000 บาท/วอร์ รวมยอดแจกหลัง Tournament เริ่ม ตั้งแต่ Tournament 1 เป็นต้นไป (ต้องวอร์จนจบแต่ละทัวร์นาเม้นเท่านั้น) กิลด์ที่มาวอร์ 20คน+ แล้วไม่ได้บ้าน รับ 500 บาท/วอร์ รวมยอดแจกหลัง Tournament เริ่ม ตั้งแต่ Tournament 1 เป็นต้นไป (ต้องวอร์จนจบแต่ละทัวร์นาเม้นเท่านั้น) ================================================================================================= Link ลงทะเบียน : https://eden-freya.com/guildRegister Link เช็คสถานะการลงทะเบียน : https://eden-freya.com/guildRegister/list เปิดลงทะเบียน CBT : Guildwar 1 กรกฎาคม (18:00น.)
 8. 🌐🌟👍 กิจกรรม Like & Share Eden Freya !!! 👍🌟🌐 เล่นเกมสุดมันส์ ลุ้นรางวัลนับแสน กับ Freya Ro 🥰 กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมง่ายๆ มีสิทธิ์ได้ลุ้นรางวัลทุกคน เพียงทำตามกติกาที่ระบุ ลุ้นรับของรางวัลมากมายไปฟรีๆ 🎁 ของรางวัล 🎁 ✨️ รางวัล 10,000cc + C Flame Muffler (Drop 12% Exp +12%) x1 รางวัล ✨️ สุ่มแจก C Flame Muffler (Drop 12% Exp +12%) x 3 รางวัล ✨️ สุ่มแจก Gift Voucher 1000บาท x 10 รางวัล ✨️ สุ่มแจก CC 500 x 20 รางวัล ✨️ สุ่มแจก CC 200 x 50 รางวัล 🌐 Link ที่ต้องแชร์ : https://www.facebook.com/racyberclassic/photos/a.101715624983947/553830749772430/ 🧑‍💻 รายละเอียดกิจกรรม ☑️ จำกัด 1 เฟสต่อ 1 ไอดีเกม ☑️ ต้องกดไลก์ กดติดตามแฟนเพจ Eden Freya Ro Classic 5.0 ☑️ เฟสจะต้องมีเพื่อนมากกว่า 100 คน ☑️ ต้องเปิดโพสต์เป็นสาธารณะ ☑️ ห้ามลบโพสต์ 🧑‍💻 วิธีเข้าร่วมกิจกรรม 1. สมัครไอดีที่หน้าเว็บไซต์ สมัครสมาชิก https://eden-freya.com/register (สามารถใช้ ID เดิมจากโปรเจคที่ผ่านมาได้เลย) 2 กดไลค์ และ กดแชร์โพสกิจกรรมไปที่หน้าเฟสบุคของท่าน แท็กเพื่อนอย่างน้อย 3 คน แบบ เปิดสาธารณะเท่านั้น พร้อมใส่ข้อความ #EdenFreyaShare 3. กดติดตามแฟนเพจ Eden Freya Ro Classic 5.0 4. คอมเม้นรูปหลักฐานการแชร์ และ ID เกมส์ ลงใต้โพสต์นี้ เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม https://www.facebook.com/racyberclassic/photos/a.101715624983947/553830749772430/ 5.หลังจากยืนยันสิทธิ์ กรอกข้อมูลในลิ้งด้านล่าง https://eden-freya.com/UserSharedLink 5.1. ID เกมส์ของท่าน 5.2. ชื่อ Facebook ของท่าน 5.3. Link โปรไฟล์ FB หรือ Link รูป Comment เท่านั้น *ใส่ผิด Link / Link หาย ตัดสิทธิ์ทุกกรณี 6. ตรวจสอบความถูกต้อง และกดบัญทึกข้อมูล 7. ตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ : https://eden-freya.com/userSharedLink/list จึงถือว่าการเข้าร่วมกิจกรรมนี้เสร็จสมบูรณ์ รอลุ้นรางวัลได้เลย *** ทีมงานจะตรวจสอบข้อมูลท่านในวันที่จับรางวัลเท่านั้น ดังนั้นเพื่อรักษาสิทธิ์ตนเอง โปรดตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้อง *** *** ทำไม่ครบเงื่อนไข / ระบุ Link ผิด ตัดสิทธิ์ทุกกรณี *** ⏰️ ระยะเวลากิจกรรม ⏰️ ระยะเวลาแชร์ : 1 กรกฎาคม - 20 กรกฏาคม 🤑 จับรางวัล : 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 22:00น. 🐱 รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม Like & Share🐱 ================================================================================= ผู้โชดดีได้รางวัลที่ 1 10,000CC + Cos Flame Muffler 👍 กิจกรรม Like & Share Eden Freya !!! 👍 ✨️ สุ่มแจก C Flame Muffler (Drop 12% Exp +12%) x 3 รางวัล noojuxx JupaJup XI gucomxx Davy Jones Thanadet Phoukngern ✨️ สุ่มแจก Gift Voucher 1000บาท x 10 รางวัล จักรนรินทร์ เกิดสมกาล Ja'me Therasak Phatthaphon Watcharaprasertkul Pawared limchalearm Benz Phongam Nuch oranuch Witthawin Phothison Thanakrit Trakoolsantirat Noii Noii Wetrungsi Sirip ✨️ สุ่มแจก CC 500 x 20 รางวัล Godzip Moblie Nattacha Chalaz Jarkpan Prommar Xbt Utt Inam Suphakan สรวง สวรง Tanapong Saesue MooMeam Naka ต้าว 'นิท maxnaja30 omazig0xx ทิชเชอร์ เกมเมอร์ เฟรม พิชัยกาญจน์ สืบดา golfja11xx เจษฎา เหมียว อุดมรัตน์ panotsarakai Aekkawi Manut SuwanDudom สิบเก้า ธันวๅคม Chalaew Chalaew ✨️ สุ่มแจก CC 200 x 50 รางวัล นายพิเชษฐ์ สุวรรณฉิม ใครปลูกสตอเบอร์รี่ เชิญที่ช่องถัดไปค่ะ วรุฒิ สิงหเดช Chaytae Arondme Somboon Sae-wong วรวรรณ แก่นแก้ว Addmo Mo Ar Palm suteepat อย่างงี้หรอ เรียกว่ารัก อำนวย ส่องแสงธรรม Watcharapol Pimpabut NOok Yulgang Refresh TOn เจ๋งอ่ะชื่อผมคับ อย่าถามเยอะ กิตติราช เสือใหญ่ใจดี นายก้อง นะจ๊ะโอเค วีระพงษ์ สุวรรณมณี สุธิดา บุญพรม TtAe Pongkorn Wisit Praditpol คฑาวุธ แก้วจำรอง Neo Ono นางฟ้า ติดปีกขาว ไอแอม มายมิ้น varut pimpapron Lnwro Zaa Repranee Jangbud Suwimon Bee Sutatep Suksap ลอยลี่ คณะปฏิวัติ Ball Surat Sawasdee อำนาจ นาคปราการ Phakphum Hongthong เฟย ไง ที่เลวยันเงา jasada jack wichitbut กุลพัทธ์ กิจอรุณ Panupong Petseechuang Aakkarapong POp JarTown ว่าที่ร.ต.บัณฑิต เที่ยงสมพงษ์ ByPoomz Kaewborisut Thavanchai Zeazow Zusanikass Ranjipornaa Arm My ณรงค์ฤทธิ์ นามสร กอล์ฟ นาจา รู้เยอะ ซะด้วย Eakkapon pongzeng Narongrit Jamsuriya สักวัน หนึ่งนะ
 9. กิจกรรมเวลถึงปั๊ปรับ Item *** วันที่ : 13 กรกฎาคม *** 🔥 กิจกรรมเวลถึงปั๊ปรับ Item 🔥 (เป็นช่วง ทดสอบเก็บเลเวล+กิจกรรม : มี Npc ทำของ + 10,000 Cashpoint ไม่มี Npc อัพเลเวลตัวละคร) เซิฟเวอร์ Class 2-2 Pre-Renewal เปิดแมฟเริ่มที่ Magma Dungeon (LV.85-95 เก็บเพิ่ม x2 เท่า / LV.95-99 เก็บเพิ่ม x3 เท่า) EXP & JOB Base Rate x 7 รีเซตตัวละครและไอเทมทั้งหมดจากช่วง Eden Freya CBT War เปิดให้สร้างตัวละครเวลา 12:00น. เปิดวาปเข้าสู่แมพเก็บเลเวล 13:00น. มี Npc ทำของ เทสของแจกกลางเมือง Prontera โดยไม่มีตัวละครแจกเลเวล 99 เปลี่ยนอาชีพตามปกติ หากเก็บเลเวลถึง 70 จะสามารถเปลี่ยนอาชีพโดยไม่ต้องทำเควส การเปลี่ยนอาชีพจะไม่ได้รับอาวุธเสริมทุกกรณี Cash และของ Promotion ทั้งหมดช่วงที่ใช้ CBT จะได้รับคืนทั้งหมด เมื่อเปิด Open Beta ระยะเวลากิจกรรม : 13 กรกฎาคม 12:00น. - 23:59น. 🏆 รางวัลกิจกรรม SET 80 ถ้าเก็บเลเวลถึง เลเวล 80 อาชีพใดก็ได้ จะได้รับรางวัล -(NT) Field Manual 2 Ea -(NT) Bubble Gum 2 Ea SET 95 ถ้าเก็บเลเวลถึง เลเวล 95 อาชีพใดก็ได้ จะได้รับรางวัล -(NT) Field Manual 2 Ea -(NT) Bubble Gum 2 Ea -(NT) Top Player แบบ 7 วัน (Headgaer ส่วนตา) คุณสมบัติ Exp+10%,Drop +5% 1Ea SET 99 ถ้าเก็บเลเวลถึงเลเวล 99 อาชีพใดก็ได้ จะได้รับรางวัล -(NT) Field Manual 5 Ea -(NT) Bubble Gum 5 Ea -(NT) ตกแล้วตกอีก แบบ 4 ชม. 1 Ea -(NT) จรวดเลเวล แบบ 4 ชม. 1 Ea -(NT) Top Player แบบ 7 วัน (Headgaer ส่วนตา) คุณสมบัติ Exp+10%,Drop +5% 1Ea - (NT)Random Costume Box 1 Ea (เมื่อเปิดแล้วถึงเทรดได้) ***ไอเทม(NT) หรือแบบวัน จะไม่สามารถเทรดแลกเปลี่ยน ตั้งขายได้*** ของรางวัลจะเด้งเข้าตัวเมื่อ Login สร้างตัวละคร ในวันเปิดเซิร์พเวอร์ จะได้รับเพียง 1set เท่านั้น ตามเงื่อนไขที่ทำถึงเท่านั้น เช่น ถ้าผู้เล่น ถึงเลเวล 99 ก็จะได้รางวัล SETเลเวล 99 เท่านั้น จะไม่ได้รางวัลของเลเวล 95 และ 80 1 ID รับได้ 1ครั้งเท่านั้น +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Ro Classic 5.0 Freya Project By Eden Close Beta 8- 13 กรกฎาคม แจกรวมกว่า 350,000B กิจกรรม CBT ของ Eden Freya แบ่งเป็น 2 ช่วงดังนี้ ช่วงที่ 1 : 8-12 กรกฎาคม Eden Freya CBT Guildwar ช่วงที่ 2 : 13 กรกฎาคม กิจกรรมเวลถึงปัปรับ Item 1- 20 กรกฎาคม กิจกรรม Like & Share แจกรางวัลมูลค่า 50,000 บาท 🔥 Eden Freya CBT Guildwar 🔥 (เป็นช่วง Test War มี Npc ทำตัว + Npc ทำของ + 10,000 Cashpoint) 8 กรกฎาคม 12vs12 CBT รางวัลเงินสด 15,000฿ 9 กรกฎาคม ZoneCBT 28vs28 รางวัลเงินสด 30,000฿ 10 กรกฎาคม CBT Wars Of Emperium I รางวัลเงินสด 25,000฿ เปิดบ้าน 8 หลัง เปิดบ้าน 10 หลัง รวม 50,000฿ 11 กรกฎาคม ZoneCBT 28vs28 รอบชิง 8 ทีมสุดท้าย 12 กรกฎาคม CBT Wars Of Emperium II เปิดบ้าน 10 หลัง รวม 50,000฿ 🔥 กิจกรรมเวลถึงปั๊ปรับ Item 🔥 13 กรกฎาคม กิจกรรม ทดสอบเก็บเลเวล / แจกรางวัลสำหรับผู้ที่มาเทสถึงเลเวล 95/99 🔥 กิจกรรม Like & Share & Tag 🔥 1 - 20 กรกฎาคม แจกรางวัลรวม 50,000 บาท รายละเอียดคลิ๊กลิ้ง : https://bit.ly/3yhopHJ 💰 เงินรางวัลแทนคำขอบคุณ !! ทุกกิลด์ที่เข้าร่วมกิจกรรม CBT ตีบ้านวอร์ครบ 2 วัน ( 10 ก.ค. และ 12 ก.ค. ) รับซัพมูลค่า 4,000฿ 2,000cc รับวันเปิดเซิร์พเวอร์ 2,000฿ รับหลัง Warmwar * ชื่อกิลด์ที่ร่วมกิจกรรม CBT วันที่ 10 ก.ค. ,12 ก.ค. และ Warmwar จะต้องเป็นชื่อเดียวกันเท่านั้น 💰 เงินขวัญถุงก่อนเริ่ม Tournament !! ทุกกิลด์ที่ ลงทะเบียนและ เข้าร่วมกิจกรรม CBT + Grand Opening (Warmwar + Fristwar) รับซัพสูงสุด 7,500฿ กิลด์ใหม่ขนาด 28+ รับ 5,000฿ กิลด์เก่าจาก Valkyrie ขนาด 30+ รับ 7,500฿ กิลด์ใหม่ขนาด 20+ รับ 3,500฿ กิลด์เก่าจาก Valkyrie ขนาด 20+ รับ 5,000฿ * เงินรางวัล Support ในพาร์ท Grand Opening * รับรางวัลก่อนเข้าสู่ Tournament 1 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Eden Freya CBT Guildwar ลิ้งลงทะเบียน : https://eden-freya.com/guildRegister/enter 🏆 GVG : 12vs12 CBT Class 2-2 (8 กรกฎาคม 2565) รางวัลเงินสด 15,000฿ เปิดรับสมัครถึง 5 กรกฎาคม 23:59น. จับฉลากประกาศตารางการแข่งขัน 7 กรกฎาคม 65 22:30น. ที่ช่อง xxx 8 กรกฎาคม 2565 เปิดให้สร้างตัวตั้งแต่เวลา 15:00น. ทำของเทสของฟรีกลางเมือง Prontera ลงทะเบียนกิลด์ รับเพียง 16 กิลด์แรกเท่านั้น เริ่มแข่งคู่แรกวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม เวลา 20:30น. เป็นต้นไป เงินรางวัลรับเต็มจำนวนทันทีหลังจบกิจกรรม ไม่ขายฝัน ผู้เล่นจะต้องทำตามกฎการออน Discord : https://bit.ly/3NBbZ31 หากมีทีม สละสิทธิ์ / No show จะเรียกทีมที่ "สมัครใจแสตนบาย" โดยรันลำดับถัดไปตามลิสที่ลงทะเบียน สามารถเช็คสถานะการลงทะเบียนได้ที่ลิ้งนี้ : https://eden-freya.com/guildRegister/list รางวัลสำหรับการแข่งขัน GVG 12-12 CBT รูปแบบกิลวอร์ รับจำนวนทั้งหมด 16 ทีม อันดับ 1 : เงินรางวัล 8,000B กิลด์ Shock`Guild อันดับ 2 : เงินรางวัล 5,000B กิลด์ อะไรก็ไม่รู้วววววว` อันดับ 3 : เงินรางวัล 2,000B กิลด์ VK.com ตารางการแข่งขัน >>> https://challonge.com/th/CBT12vs12Freya คลิปการแบ่งสายการแข่งขัน >>> https://www.facebook.com/playgame812/videos/616019693274892 ตารางการแข่งขันและรายละเอียด >>> กติกาการแข่งขัน +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 🏆 GVG : Zone 28vs28 Class 2-2 (9 กรกฎาคม 2565) 🏆 GVG : Zone 28vs28 Class 2-2 รอบชิง 8 ทีมสุดท้าย (11 กรกฎาคม 2565) รางวัลเงินสด 30,000฿ เปิดรับสมัครถึง 5 กรกฎาคม 23:59น. จับฉลากประกาศตารางการแข่งขัน 7 กรกฎาคม 65 22:30น. ที่ช่อง xxx ทำของเทสของฟรีกลางเมือง Prontera เริ่มแข่งวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 คู่แรก เริ่มเวลา 20:30น. เป็นต้นไป เงินรางวัลรับเต็มจำนวนทันทีหลังจบกิจกรรม ไม่ขายฝัน แจกจริงโอนจริง โอนช้าบ้างเป็นบางเวลาเนื่องจากรับคำสั่งเบื้องบนให้นอนเร็ว! ผู้เล่นจะต้องทำตามกฎการออน Discord : https://bit.ly/3NBbZ31 หากมีทีม สละสิทธิ์ / No show จะเรียกทีมที่ "สมัครใจแสตนบาย" โดยรันลำดับถัดไปตามลิสที่ลงทะเบียน สามารถเช็คสถานะการลงทะเบียนได้ที่ลิ้งนี้ : https://eden-freya.com/guildRegister/list รางวัลสำหรับการแข่งขัน 28 VS 28 Guild Wars Zone Class 2-2 อันดับ 1 : เงินรางวัล 15,000B กิลด์Genocide อันดับ 2 : เงินรางวัล 7,000B กิลด์TeamSpirit อันดับ 3 : เงินรางวัล 3,000B กิลด์Shock` อันดับ 4 : เงินรางวัล 2,500B กิลด์VK.com อันดับ 5 : เงินรางวัล 2,500B กิลด์Atom|c`/ พ้องเพื่อน ตารางการแข่งขัน >> https://challonge.com/th/ZoneCBT28vs28 คลิปการแบ่งสายการแข่งขัน >>> https://www.facebook.com/playgame812/videos/616019693274892 ตารางการแข่งขันและรายละเอียด >>> กติกาการแข่งขัน +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 🏆 GVG : CBT Test War ตีปราสาท Class 2-2 (10 กรกฎาคม 2565) รางวัลเงินสด 25,000฿ 50,000฿ เปิดรับสมัครถึง 10 กรกฎาคม 18:00น. ทำของเทสของฟรีกลางเมือง Prontera เริ่มต้นการแข่งขัน 20:30น.-22:00น. หินออกเวลา 21:30น. เงินรางวัลรับเต็มจำนวนทันทีหลังจบกิจกรรม ไม่ขายฝัน 1 กิลด์ สามารถรับรางวัลเพียงหลังเดียวเท่านั้น ทั้งกิลด์หลักและกิลด์รอง กิลด์ที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ต้องลงทะเบียนกิลด์ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 23:59น. จำนวนสมาชิกกิลด์ 30 ทำตามกฎกติกาการแข่งขันของเซิร์ฟอย่างเคร่งครัด สามารถเช็คสถานะการลงทะเบียนได้ที่ลิ้งนี้ : https://eden-freya.com/guildRegister/list รางวัล 25,000บาท 50,000฿ เปิดบ้านจำนวน 8 หลัง รางวัล 50,000฿ เปิดบ้านจำนวน 10 หลัง Castle War MAP Reward กิลด์ Nuernberg aldeg_cas03 3,000฿ JUST!CE Rothenburg aldeg_cas05 3,000฿ ROM Repherion gefg_cas01 5,000฿ Genocide Eeyorbriggar gefg_cas02 5,000฿ IMMORTA|` Yesnelph gefg_cas03 - Zone หน้าบ้าน Bergel gefg_cas04 5,000฿ X0X0- Mersetzdeitz gefg_cas05 7,000฿ TeamSpirit Bright Arbor payg_cas01 5,000฿ SUBVERT Sacred Altar payg_cas04 10,000฿ Shock` Bamboo Grove Hill payg_cas05 5,000฿ panacea. Kriemhild prtg_cas01 2,000฿ a|L+bas!c Fadhgridh prtg_cas03 - Zone หน้าบ้าน กฎการแข่งขัน Eden Fair Play ในช่วงเวลากิลด์วอร์ ห้ามปิดรูปกิลด์ทุกกรณี ห้ามเปลี่ยนรูปกิลด์เป็นรูปของกิลด์อื่นที่เข้าร่วมเล่นอยู่ในโปรเจคนี้ กรณีมีกิลหลัก กิลรอง กิลสาขา ต้องมีรูปแตกต่างกันชัดเจน ในกรณีนี้ ถ้าทีมงานพบเห็น / ร้องเรียน หรือมีผู้เล่นอัดคลิปหรือ ถ่ายรูปส่งทีมงานจะนำมาเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาลงโทษได้บทลงโทษ การตัดสินของทีมงานดูจากหลักฐานใช้วิจารญาณ ตรวจสอบด้วยสายตา และข้อมูลการเล่นประกอบการตัดสิน การตัดสินของทีมงานถือเป็นอันสิ้นสุดทุกกรณี กิลด์ที่ทำผิดจะถูกลงโทษโดยการ หักคะแนน / ตัดรางวัล / ตัดสิทธิ์ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 🏆 GVG : GUILD WARS Emperium ตีปราสาท Class 2-2 (12 กรกฎาคม 2565) รางวัลเงินสด 50,000฿ เปิดรับสมัครถึง 10 กรกฎาคม 18:00น. ทำของเทสของฟรีกลางเมือง Prontera เริ่มต้นการแข่งขัน 20:30น.-22:00น. หินออกเวลา 21:30น. เงินรางวัลรับเต็มจำนวนทันทีหลังจบกิจกรรม ไม่ขายฝัน 1 กิลด์ สามารถรับรางวัลเพียงหลังเดียวเท่านั้น ทั้งกิลด์หลักและกิลด์รอง จำนวนสมาชิกกิลด์ 30 ทำตามกฎกติกาการแข่งขันของเซิร์ฟอย่างเคร่งครัด สามารถเช็คสถานะการลงทะเบียนได้ที่ลิ้งนี้ : https://eden-freya.com/guildRegister/list รางวัล 50,000บาท เปิดบ้านจำนวน 10 หลัง Castle War MAP Reward รายละเอียดบ้าน Nuernberg aldeg_cas03 3,000฿ ไม่จำกัดจำนวน Rothenburg aldeg_cas05 3,000฿ ไม่จำกัดจำนวน Repherion gefg_cas01 5,000฿ ไม่จำกัดจำนวน Eeyorbriggar gefg_cas02 5,000฿ ไม่จำกัดจำนวน Yesnelph gefg_cas03 - Zone หน้าบ้าน Bergel gefg_cas04 5,000฿ ไม่จำกัดจำนวน Mersetzdeitz gefg_cas05 7,000฿ ไม่จำกัดจำนวน Bright Arbor payg_cas01 5,000฿ ไม่จำกัดจำนวน Sacred Altar payg_cas04 10,000฿ ไม่จำกัดจำนวน Bamboo Grove Hill payg_cas05 5,000฿ ไม่จำกัดจำนวน Kriemhild prtg_cas01 2,000฿ ไม่จำกัดจำนวน Fadhgridh prtg_cas03 - Zone หน้าบ้าน กฎการแข่งขัน Eden Fair Play ในช่วงเวลากิลด์วอร์ ห้ามปิดรูปกิลด์ทุกกรณี ห้ามเปลี่ยนรูปกิลด์เป็นรูปของกิลด์อื่นที่เข้าร่วมเล่นอยู่ในโปรเจคนี้ กรณีมีกิลหลัก กิลรอง กิลสาขา ต้องมีรูปแตกต่างกันชัดเจน ในกรณีนี้ ถ้าทีมงานพบเห็น / ร้องเรียน หรือมีผู้เล่นอัดคลิปหรือ ถ่ายรูปส่งทีมงานจะนำมาเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาลงโทษได้บทลงโทษ การตัดสินของทีมงานดูจากหลักฐานใช้วิจารญาณ ตรวจสอบด้วยสายตา และข้อมูลการเล่นประกอบการตัดสิน การตัดสินของทีมงานถือเป็นอันสิ้นสุดทุกกรณี กิลด์ที่ทำผิดจะถูกลงโทษโดยการ หักคะแนน / ตัดรางวัล / ตัดสิทธิ์ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
×
×
 • Create New...